Vill du klättra på Camp Igge?

Vill du klättra 2022?

Väggen är uppe på Camp Igge men vi väntar fortfarande besked om hyran för att kunna prissätta våra avgifter och starta våra grupper. Anmälan öppnar inom kort.

Vi skulle behöva er hjälp för att komma igång med verksamheten. Allt från aktiva till föräldrar till funktionärer.

Besvara gärna följande enkät så får vi in uppgifter om tider ni vill klättra i grupp och om ni kan hjälpa till.

https://forms.gle/BzWzYR7C61oHT8Zg6

Påminnelse årsmöte

Hej alla medlemmar!

Klätterklubben kommer ha digitalt årsmöte den 23 mars kl 19:00.
Länk föranmälan

Årsberättelse och dagordning går att hitta här

Glöm inte betala in medlemsavgift om ni vill vara med och rösta eller om ni är kandidat till styrelsen. (Länk)

Önskar förslag på en ledamot och fler suppleanter. Kontakta Niklas i valberedningen 072-240 23 33

Med vänlig hälsning – Ordförande Andreas Damberg

Inställd verksamhet

Kommunen har beslutat att stoppa all uthyrning av motionshallen vid Räddningstjänsten. Det betyder att vi för tillfället inte kan boka hallen och bedriva någon verksamhet. Vi vet inte hur länge det kommer att vara stängt.
Styrelsen arbetar vidare på projektet att skaffa en egen lokal.

Grupper 2020

Hej! Vi har nu fått tider hos Räddningstjänsten och startar grupperna nästa vecka.

Vi kommer att börja med följande tider: 

Måndagar 17:00-20:00 Vuxna (från 15 år)
Tisdagar 18:15-19:45 Ungdomar 11-15år
Onsdagar 17:30-20:00 Medlemsklättring ungdom/vuxna drop-in
Torsdagar 18:15-19:45 Ungdomar 11-15 år
Söndagar 10:00-10:45 Barn 7-10 år
Söndagar 11:00-11:45 Barn 7-10 år

Vi behöver också hjälp med funktionärer som kan öppna och stänga och föräldrar som kan hjälpa till att säkra. För föräldrar som är med och säkrar minst tre gånger bjuder vi på topprepskursen/grönt kort. Anmäl intresse på samma sida.

Anmälan: https://hukk.se/aktiviteter/ 

Statusrapport och ny styrelse

Vårens aktiviteter
Vi har fått information från kommunen att motionshallen troligen kommer att vara stängd resten av terminen och vi således tyvärr inte kommer att kunna klättra inomhus så vi ändrar vårens planering. Vuxengruppen och ev ungdomsgruppen klättrar utomhus när vädret tillåter och barngruppen erbjuds en resa till Sundsvalls klätterklubb den 19/4 och avslutar terminen utomhus den 24/5 (preliminära datum). Om man inte kan eller vill följa med på dessa aktiviteter kan man få halva terminsavgiften, 200kr, återbetald eller välja att donera den till klubben.

Vi kommer också att försöka bjuda in medlemmar till klättring utomhus där vi sätter upp topprep, men ni får själva para ihop er med en kamrat som kan säkra. Ni kan gärna ta med er vänner också som vill prova på. Här styr dock vädret så dagarna kan variera. Information läggs ut på vår facebook.

Årsmötet
Vid årsmötet valdes följande personer till styrelsen:
Ny ordförande – Andreas Damberg
Nya ledamöter – Eskil Ceder och Nathanael Dahlström
Suppleanter – Erik Lindstedt och Anna Vildesten
Valberedning – Niklas Olsson och Fredrik Lärka
Erik Sjöström och Erik Larsson valdes till ledmöter förra året och sitter kvar ett år till

Årsmötet hade inga propositioner eller motioner. Då det var få medlemmar på mötet beslutade vi att lägga omröstningen av ny logga på internet så alla kan vara med och rösta. Protokoll läggs upp när det justerats.

Efter konstituerande möte valdes styrelsens sammansättning till:
Kassör – Erik Sjöström
Sekreterare – Eskil Ceder
Accessansvarig: Karin Trolin
Utbildningsansvarig: Andreas Damberg
Väggansvarig: Fredrik Lindgren

Lokal
Vi fortsätter att arbeta på projektet att bygga en egen hall där vi haft som mål att påbörja bygget under 2020. Eftersom vi ännu inte vet hur corona kommer att påverka samhället kan hända att det skjuts på framtiden.

Utbildning
Då utomhussäsongen startar tidigt i år kan vi redan nu ta emot intresseanmälningar för er som vill gå kurs i utomhusklättring. Hukks egna klippklätterinstruktör Karin Trolin kommer att erbjuda kurser under våren och sommaren.

Klippa grund – lär dig sätta topprep, bygga ankare från träd och bult och fira så du kan klättra och säkra med topprep utomhus på egen hand. Det är en fördel om man redan har grönt kort och erfarenhet från topprepssäkring men det är inget krav. Man kan ta grönt kort under kursen.

Sportklätterkurs – ledklättring utomhus – ta med dig repet nedifrån och haka fast karbiner i fasta bultar på vägen upp. Säkra och klättra, bygga ankare på bult och fira utomhus. Det är en fördel om man redan har rött kort och erfarenhet från ledklättring, men det är inget krav. Man kan ta rött kort under kursen.

Intresseanmälan via Aktiviteter på hemsidan

Hösten tider och kallelse extrastämma

Nu har höstterminen äntligen börjat och tiderna är
Tisdagar 18:15-19:45 vuxna, 16+
Onsdagar 17:45-19:00 Barngrupp 1, 7-10 år(fullbokad)
Onsdagar 18:45-20:00 Barngrupp 2, 7-10 år
Torsdagar 18:15-19:45 Ungdomar 11-15 år
Söndagar 10-13 drop-in, öppet för alla
Du bokar din plats på sidan aktivititer och kan se kalendern här

Kallelse extrastämma

Styrelsen för Hudiksvall klätterklubb kallar till extrastämma kl 10.00 den 28/9 2019 i hallen vid Räddningstjänsten då vi önskar omfördela rollerna i styrelsen. Vi kommer också att presentera och diskutera arbetet med att skaffa en egen lokal och arbetet med att bygga en större klättervägg. Efter mötet finns tid att umgås och klättra till kl 13.

Bakgrund

För att stärka föreningens ekonomiska arbete har vi som förslag att Andreas Damberg byter roll till kassör och överlämnar rollen som ordförande till Fredrik Lindgren. Andreas är egenföretagare med erfarenhet av bokföring och den som arbetat med att söka ekonomiska bidrag och har arbetat både som ordföranden och haft stora delar av det ekonomiska arbetet. Fredrik som är sekreterare har parallellt lett den praktiska verksamheten som ledare för både barn- och ungdomsgruppen. Vi önskar därför omstrukturera styrelsen så Andreas tar över det ekonomiska arbetet med bidrag, bokföring och medlemsavgifter och Fredrik kan fokusera på att driva verksamheten. Vi föreslår också att nuvarande suppleant Erik Sjöström väljs in som ledamot för att ta över som sekreterare och att Eskil Ceder väljs som suppleant.

Betalinfo grupper och topprepskurs

Hej! Nu har vi äntligen fått igång vårt nya medlemssystem som sköter anmälningar och betalningar.

Ni ser kommande aktiviteter och kan anmäla er och betala via https://hukk.se/aktiviteter/

Topprepskurs

I april håller vi två kurser där du får lära dig att säkra och ta grönt kort. Vi ser gärna att fler föräldrar går denna kurs så vi kan få lite hjälp till barngrupperna, speciellt nu när vi har fyra rep att bemanna. Säkringsförfarandet är lika inom- som utomhus så du kommer även kunna säkra på topprep utomhus.

13-14/4 kl 9-12
27-28/4 kl 9-12

Pris
Ej medlem 600kr
Medlem 500kr (bli medlem först)
För funktionärer i vårens grupper 300kr (Kontakta Andreas eller Fredrik för rabattkod)

Anmälan och info:
https://hukk.se/aktiviteter/

Pengar till en egen vägg!

Vi har några riktigt stora och goda nyheter i årets första nyhetsbrev. Vi har hittills beviljats 728000kr i bidrag för att bygga en egen klättervägg. Arbetet går nu över i nästa fas – att hitta någonstans att bygga denna vägg. Vi vet inte hur lång tid det kan tänkas ta att bygga en egen vägg, det är dock minst tre månaders leveranstid om vi beställer en ny vägg. Fokus just nu är att leta en lämplig lokal. Tyvärr har Aktivitetsfabriken valt att bygga ett galleri i den lokal vi var intresserad av. Då detta projekt är väldigt stort kommer vi tillsammans som medlemmar att besluta om framtiden. Inom kort kommer vi att kalla till möte för att diskutera idéer och hur vi går vidare och vi behöver all hjälp vi kan få från er.

Vi kommer att fortsätta vårterminen i Motionshallen vid Räddningstjänsten och utöka den väggen till det dubbla, förhoppningsvis innan vårterminen startar vecka 6 och även erbjuda fler tider för klättring. Då vi har få funktionärer kommer det krävas att ni själva utbildar er i grönt kort så ni själva kan säkra.

Höstens klättring

Vi har nu fått besked att vi får fortsätta använda klätterväggen vid Räddningstjänsten. Vi önskar dock er hjälp för att bestämma vilka tider som vi ska hålla öppet.

Vilka tider önskar du klättra? Rösta här

Vi för också dialog om att få utöka den befintliga klätterväggen så fler kan klättra samtidigt.