Statusrapport och ny styrelse

Vårens aktiviteter
Vi har fått information från kommunen att motionshallen troligen kommer att vara stängd resten av terminen och vi således tyvärr inte kommer att kunna klättra inomhus så vi ändrar vårens planering. Vuxengruppen och ev ungdomsgruppen klättrar utomhus när vädret tillåter och barngruppen erbjuds en resa till Sundsvalls klätterklubb den 19/4 och avslutar terminen utomhus den 24/5 (preliminära datum). Om man inte kan eller vill följa med på dessa aktiviteter kan man få halva terminsavgiften, 200kr, återbetald eller välja att donera den till klubben.

Vi kommer också att försöka bjuda in medlemmar till klättring utomhus där vi sätter upp topprep, men ni får själva para ihop er med en kamrat som kan säkra. Ni kan gärna ta med er vänner också som vill prova på. Här styr dock vädret så dagarna kan variera. Information läggs ut på vår facebook.

Årsmötet
Vid årsmötet valdes följande personer till styrelsen:
Ny ordförande – Andreas Damberg
Nya ledamöter – Eskil Ceder och Nathanael Dahlström
Suppleanter – Erik Lindstedt och Anna Vildesten
Valberedning – Niklas Olsson och Fredrik Lärka
Erik Sjöström och Erik Larsson valdes till ledmöter förra året och sitter kvar ett år till

Årsmötet hade inga propositioner eller motioner. Då det var få medlemmar på mötet beslutade vi att lägga omröstningen av ny logga på internet så alla kan vara med och rösta. Protokoll läggs upp när det justerats.

Efter konstituerande möte valdes styrelsens sammansättning till:
Kassör – Erik Sjöström
Sekreterare – Eskil Ceder
Accessansvarig: Karin Trolin
Utbildningsansvarig: Andreas Damberg
Väggansvarig: Fredrik Lindgren

Lokal
Vi fortsätter att arbeta på projektet att bygga en egen hall där vi haft som mål att påbörja bygget under 2020. Eftersom vi ännu inte vet hur corona kommer att påverka samhället kan hända att det skjuts på framtiden.

Utbildning
Då utomhussäsongen startar tidigt i år kan vi redan nu ta emot intresseanmälningar för er som vill gå kurs i utomhusklättring. Hukks egna klippklätterinstruktör Karin Trolin kommer att erbjuda kurser under våren och sommaren.

Klippa grund – lär dig sätta topprep, bygga ankare från träd och bult och fira så du kan klättra och säkra med topprep utomhus på egen hand. Det är en fördel om man redan har grönt kort och erfarenhet från topprepssäkring men det är inget krav. Man kan ta grönt kort under kursen.

Sportklätterkurs – ledklättring utomhus – ta med dig repet nedifrån och haka fast karbiner i fasta bultar på vägen upp. Säkra och klättra, bygga ankare på bult och fira utomhus. Det är en fördel om man redan har rött kort och erfarenhet från ledklättring, men det är inget krav. Man kan ta rött kort under kursen.

Intresseanmälan via Aktiviteter på hemsidan

Hösten tider och kallelse extrastämma

Nu har höstterminen äntligen börjat och tiderna är
Tisdagar 18:15-19:45 vuxna, 16+
Onsdagar 17:45-19:00 Barngrupp 1, 7-10 år(fullbokad)
Onsdagar 18:45-20:00 Barngrupp 2, 7-10 år
Torsdagar 18:15-19:45 Ungdomar 11-15 år
Söndagar 10-13 drop-in, öppet för alla
Du bokar din plats på sidan aktivititer och kan se kalendern här

Kallelse extrastämma

Styrelsen för Hudiksvall klätterklubb kallar till extrastämma kl 10.00 den 28/9 2019 i hallen vid Räddningstjänsten då vi önskar omfördela rollerna i styrelsen. Vi kommer också att presentera och diskutera arbetet med att skaffa en egen lokal och arbetet med att bygga en större klättervägg. Efter mötet finns tid att umgås och klättra till kl 13.

Bakgrund

För att stärka föreningens ekonomiska arbete har vi som förslag att Andreas Damberg byter roll till kassör och överlämnar rollen som ordförande till Fredrik Lindgren. Andreas är egenföretagare med erfarenhet av bokföring och den som arbetat med att söka ekonomiska bidrag och har arbetat både som ordföranden och haft stora delar av det ekonomiska arbetet. Fredrik som är sekreterare har parallellt lett den praktiska verksamheten som ledare för både barn- och ungdomsgruppen. Vi önskar därför omstrukturera styrelsen så Andreas tar över det ekonomiska arbetet med bidrag, bokföring och medlemsavgifter och Fredrik kan fokusera på att driva verksamheten. Vi föreslår också att nuvarande suppleant Erik Sjöström väljs in som ledamot för att ta över som sekreterare och att Eskil Ceder väljs som suppleant.

Betalinfo grupper och topprepskurs

Hej! Nu har vi äntligen fått igång vårt nya medlemssystem som sköter anmälningar och betalningar.

Ni ser kommande aktiviteter och kan anmäla er och betala via https://hukk.se/aktiviteter/

Topprepskurs

I april håller vi två kurser där du får lära dig att säkra och ta grönt kort. Vi ser gärna att fler föräldrar går denna kurs så vi kan få lite hjälp till barngrupperna, speciellt nu när vi har fyra rep att bemanna. Säkringsförfarandet är lika inom- som utomhus så du kommer även kunna säkra på topprep utomhus.

13-14/4 kl 9-12
27-28/4 kl 9-12

Pris
Ej medlem 600kr
Medlem 500kr (bli medlem först)
För funktionärer i vårens grupper 300kr (Kontakta Andreas eller Fredrik för rabattkod)

Anmälan och info:
https://hukk.se/aktiviteter/

Pengar till en egen vägg!

Vi har några riktigt stora och goda nyheter i årets första nyhetsbrev. Vi har hittills beviljats 728000kr i bidrag för att bygga en egen klättervägg. Arbetet går nu över i nästa fas – att hitta någonstans att bygga denna vägg. Vi vet inte hur lång tid det kan tänkas ta att bygga en egen vägg, det är dock minst tre månaders leveranstid om vi beställer en ny vägg. Fokus just nu är att leta en lämplig lokal. Tyvärr har Aktivitetsfabriken valt att bygga ett galleri i den lokal vi var intresserad av. Då detta projekt är väldigt stort kommer vi tillsammans som medlemmar att besluta om framtiden. Inom kort kommer vi att kalla till möte för att diskutera idéer och hur vi går vidare och vi behöver all hjälp vi kan få från er.

Vi kommer att fortsätta vårterminen i Motionshallen vid Räddningstjänsten och utöka den väggen till det dubbla, förhoppningsvis innan vårterminen startar vecka 6 och även erbjuda fler tider för klättring. Då vi har få funktionärer kommer det krävas att ni själva utbildar er i grönt kort så ni själva kan säkra.

Höstens klättring

Vi har nu fått besked att vi får fortsätta använda klätterväggen vid Räddningstjänsten. Vi önskar dock er hjälp för att bestämma vilka tider som vi ska hålla öppet.

Vilka tider önskar du klättra? Rösta här

Vi för också dialog om att få utöka den befintliga klätterväggen så fler kan klättra samtidigt.

Klättring utomhus

Från och med nu så fokuserar vi vår verksamhet på aktiviteter utomhus och kommer inte ha någon mer klättring inomhus. Vi planerar att bjuda in till prova på utomhus varje söndag fm. Håll utkik på facebook och på hemsidan.
Sommarlovsklättring för skolungdomar
7/7 10-14 topprepsklättring utomhus
Vi klättrar enkla leder och är säkrade med rep och sele. Vi bjuder på grillad korv och festis.
28/7 10-14  bouldering utomhus
Vi klättrar på låga klippblock med madrasser under oss. Vi bjuder på grillad korv och festis.
Plats meddelas senare men nära Hudiksvall.
Gratis för skolungdomar i Hudiksvalls kommun 6-15 år. Plats meddelas men nära Hudiksvall

Klättring

Ikväll prova-på för  15+ kl 18-20.  (varje onsdag)
Barnklättring 7-14 år Lördagar kl 10-11 och 11-12
Medlemsklättring 15+ söndagar 10-12
Boka på https://hukk.se/kalender/ 

Lämna gärna förslag på när ni vill klättra eller om ni önskar byta dagar/grupper. Vi vill ha öppet när ni kan klättra. Ledig tid i hallen är tisdagar 18-19, fredagar 16:30-18:30 och lördagar och söndagar

Toppresinstruktörer
Andreas och Fredrik är nu auktoriserade toppresinstruktörer. Anmäl ert intresse till topprepskurs. När vi får ihop 4 personer kör vi kurs.

Funktionärer
Önskar att ni som är funktionärer fyller i när ni kan på Doodle

Prova på, medlemsklättring och topprepskurs

Klättring

Nu har vi äntligen kommit igång och öppnat bokningen för prova på och barn-/ungdoms- och vuxenklättring för medlemmar.

Med start efter påsklovet 2018-04-11
Onsdagar, prova på från 15 år, kl 18-19, 19-20
Lördagar, barngrupper, kl 10-11 och 11-12
Söndagar, vuxna och från 15 år, kl 10-12
Medlemskap + första gången gratis 150 kr
Medlemmar 40 kr
Ej medlem 80 kr

Se kalendern för att boka.

Ni som har grönt kort och kan var funktionär anmäl er via Doodle

Boka hallen själv

Du som är medlem och har grönt kort kan nu boka väggen själv med dina vänner eller din familj.  Ansök om att få boka här.

Nästa topprepskurs

Nästa kurs är 7-8/4.
Grupp 1 fullbokad
Grupp 2 endast 4 platser kvar.
Pris: Medlem 700 kr, ej medlem 800 kr.
Kurs+medlemskap 850kr (100 kr rabatt).

https://hukk.se/evenemang/topprepskurs-gront-kort/

Kurser utomhus

Klippklätterkurs, grund och fortsättning
Sportklätterkurs
Räddning 1 och 2

Anmäl intresse för sommaren kurser
Läs mer om kurserna