Ny medlemsavgift, klättring och rapport från årsmötet

Ny medlemsavgift 150 kr
På årsmötet beslutades om en ny medlemsavgift om 150 kr för alla, barn som vuxna. Det är viktigt att vi ökar vårat medlemsantal så vi har möjlighet att söka bidrag. Bli medlem/förnya medlemskap.

Klättring
Vi kommer bjuda in till klättring i Räddningstjänstens idrottshall efter påsklovet. Preliminärt prova-på på onsdagar kl 18-20 och barngrupper på lördagar kl 10-11 och kl 11-12. Medlemsklättring för vuxna på söndagar kl 10-12. Mer information kommer.

Funktionärer
För att hålla öppet behöver vi också hjälp med funktionärer. Anmäl ditt intresse


Topprepskurs
Nästa kurs är 7-8/4. Pris:  Medlem 700 kr, ej medlem 800 kr. Kurs+medlemskap 850kr (100 kr rabatt). Bara 4 platser kvar. Se kalender för att boka.

Vårens utomhuskurser
Till våren och sommaren planerar vi att köra fyra utomhuskurser i klippklättring – sportklätterkursgrundkurs klippa, fortsättningskurs klippa och klätterledare. Det kan även bli räddning 1 och första hjälpen för klättrare om intresse finns. Läs mer om kurserna. Anmäl ditt intresse

Stöd oss via Gräsroten 
Får dig som är kund hos Svenska spel.

Årsmötet
Protokoll från årsmötet läggs upp under dokument när det har justerats

Årets styrelse
Ordförande – Andreas Damberg
Sekreterare  – Fredrik Lindgren
Ledamöter – Eskil Ceder, Anna Vildesten och Erik Lindstedt
Suppleanter – Erik Sjöström, Erik Larsson
Valberedning – Niklas Olsson, Fredrik Lärka
Revison – Lars Lindgren, Iréne Dahlberg

Logga
Beslut om klubbens logga sköts fram då vi fått för få bidrag. Skicka gärna in fler bidrag så får ni medlemmar sedan rösta

Info årsmöte, kurser och klättra själv

Klättring
Prova-på på sportlovet blev en succé och vi hade 150 barn och ungdomar (samt några föräldrar) som kom och klättrade. Vi kommer snart att bjuda in till klättring för både barn och vuxna på väggen vid Räddningstjänsten. De som är medlemmar och har grönt kort kommer också få möjlighet att boka väggen själva när hallen är ledig. Nästa topprepskurs är helgen 7-8/4, max 8 deltagare. Se kalendern för att boka. Vi kommer även senare arrangera grund- och fortsättningskurs i klippklättring och klätterledare utomhus. Läs mer om utbildningar.

Funktionärer
Vi söker funktionärer så vi kan planera för prova-på och barn- och ungdomsklättring. Anmäl ert intresse.

Betala medlemsavgift för 2018
Vi påminner er som inte betalat er medlemsavgift att göra det snarast. Klätterförbundet meddelade precis att de i dagsläget inte kommer att bevilja oss några av våra sökta bidrag då vi just nu inte har tillräckligt med betalande medlemmar. Vi fick några veckor på oss att öka medlemsantalet så skulle de pröva vår bidragsansökan igen. Avgiften är f.n 300 kr. Avgiften kan komma att justeras under årsmötet med en lägre avgift för barn och/eller familj. Det är ni som är medlemmar som bestämmer denna. Bli medlem.

Vinn ett årskort – rita vår logga
Tävling! Rita vår nya logga och vinn ett årskort på klätterväggen! Vi ska välja en logga på årsmötet och söker bidrag. Vinnare belönas med ett årskort. Skicka in via https://hukk.se/logga/

Årsmöte 24/3 kl 18:00
Den 27/3 kl 18 är ni varm välkomna till årsmöte (preliminärt) i matsalen vid Sjölins Smide. Vi kommer att presentera en sammanfattning av 2017, planera 2018 och rösta om ändrad medlemsavgift för barn och/eller familj och välja vilka som ska arbeta för föreningen i styrelsen, valberedning och som revisor under 2018/2019. Tänk på att det är ni som medlemmar som bestämmer vad styrelsen ska arbeta för/mot. Du som blir medlem och betalar innan årsmötet har rösträtt. Övriga är välkomna för att lyssna och diskutera. 

Valberedningen lämnar följande nominering:
Ordförande: Andreas Damberg
Sekreterare: Fredrik Lindgren (redan vald på två år)
Ledamöter: Eskil Ceder, Erik Lindstedt, Anna Vildesten
Suppleant: Erik Sjöström
Suppleant: Vakant
Valberedning: Niklas Olsson
Valberedning: Fredrik Lärka
Revisor: Vakant
Revisorssuppleant: Vakant

Det är fritt att nominera sig själv eller andra till alla poster. Som suppleant är man ersättare till ordinarie ledamöter, men man behöver inte delta på möten (även om det är önskvärt). Årsmötet röstar och bestämmer vilka som ska ingå i styrelsen. Kontakta Niklas Olsson i valberedningen, 072-2402333. Även om man inte vill eller kan sitta i styrelsen är man varmt välkommen att hjälpa till.

Länk: Verksamhetsberättelse 2017

Sportlovsklättring

På sportlovet håller vi öppet för klättring i idrottshallen vid Räddningstjänsten i Hudiksvall. Kostnadsfri prova-på för skolungdomar (6-15 år) i Hudiksvalls kommun. (Drop-in för övriga vid plats)

Du får låna all utrustning du behöver. Vi varvar klättring med aktivitet och lek efter ålder. Kom i kläder som är lätta att röra sig i och ta gärna med en varm tröja och tofflor/inneskor/sockar då det är lite svalt i hallen.

Förboka helst då antalet platser är begränsade. Drop-in om möjligt. Även fritids är välkomna (ring för bokning).

Boka här 

Klättring och prova-på
Efter sportlovet planerar vi regelbundna öppettider. Troligen onsdagkvällar och lördag och/eller söndag. Ttroligen barngrupper på helgen följ av öppet för alla.

Topprepskurs
De två topprepskurserna 3-4/3 är fullbokade, men vi kommer bjuda in till fler.

Topprepskurs

Topprepskurs
För er som vill lära er topprepsklättra och topprepssäkra på egen hand (eller för säkra era barn) kommer det vara topprepskurs i Hudiksvall helgen vecka 9, lördag 3/3 och söndag 4/3. Kursen består av två delar av vardera 2 timmar . Del 1 på lördag och del 2 på söndag.

Pris 800kr. Läs mer och anmäl er på hemsidan

Uppklättring

Om du redan kan säkra finns också möjlighet att göra uppklättring på söndag 4/3.

Pris 100kr. Läs mer och anmäl er på hemsidan

Sportlovsklättring

Tack alla ni! Vi har fått in hela 17 funktionärer till sportlovsklättringen för skolungdomar. Vi väntar nu besked från kommunen om bidrag för aktiviteten och återkommer när ni kan anmäla er. De preliminära tiderna under vecka 10 är måndag, tisdag och torsdag kl 11-14, onsdag kl 18-20 och lördag kl 10-14. Vi håller också på att planera tider för prova-på som troligen kommer att ske på onsdagkvällar och lördagar eller söndagar.

Årsmöte

Snart kommer vi även att kalla till årsmöte, som kommer att hållas i mars. Styrelsen kommer att presentera förslag på medlemsavgift och planer för framtida verksamheten men det är ni som medlemmar som tar besluten och väljer vad föreningens ska arbeta för.

Vill du hjälpa föreningen?

Valberedningen behöver förslag på nya ledamöter och suppleanter. Om du är intresserad eller vill tipsa valberedningen kontakta Niklas Olsson på via formuläret eller 072-240 23 33

Vi har fått en vägg! + Sportlovsklättring

Vill du ha ett kostnadsfritt grönt kort och kan vara funktionär under sportlovet? Se nedan

Vi har blivit med vägg
Norrhälsinge Räddningstjänst har donerat sin klättervägg till föreningen som idag är monterad i idrottshallen på brandstationen i Hudiksvall. Vi har också blivit lovade av Hudiksvalls kommun att få använda den där under våren eller tills vi hittar en egen lokal. Vi kommer se över att den är säker och snart kunna bjuda in till klättring. Vårat mål är att bygga en större vägg så småningom men denna gör att vi kan komma igång med barn och ungdomsverksamhet som är ett krav för att vi ska kunna söka större bidrag.

Funktionärer till sportlovsklättringen
I och med att vi nu har en klättervägg kommer vi att vara med i kommunens projekt med skollovsaktiviteter och erbjuda prova-på-klättring under sportlovet vecka 10. Detta förutsatt att vi kan bemanna väggen med funktionärer som kan säkra topprep. Vi behöver främst funktionärer som kan säkra och har grönt kort eller motsvarande, men även hjälp med av och påklädning av selar och skor, försäljning av fika och leda aktiviteter med dem som väntar på sin tur att klättra. Så ni som har möjlighet att hjälpa som funktionär får fyll i detta formulär genast! Vi behöver göra klart planeringen och skicka in till kommunen senaste på fredag 9/2. Bråttom!!

Grönt kort kostnadsfritt om du är funktionär på sportlovet
För att få säkra krävs en godkänd utbildning och uppklättring till grönt kort. Det finns eventuellt möjlighet att gå denna kurs kostnadsfritt under lördag 3/3 och söndag 4/4 om du binder dig till att vara med som funktionär under veckan. Utbildningen är på ca 2x2h och vi står för kostnaden. Det gröna kortet gäller i hela Sverige. Du bör vara minst 15 år. Fyll i formuläret för att anmäla ditt intresse.

Övriga nyheter

Delsbo
Tyvärr uppfyller inte ankarpunkterna för repen dagens krav och det krävs omfattande byggnadsarbeten för att ta väggen i bruk. Då det saknas toalett och hallen inte är uppvärmd har vi valt att inte gå vidare med projektet i den befintliga hallen. Dock håller Delsbo IF på att planera för en ny uppvärmd hall där de visat intresse för att satsa på en klättervägg.

Camp Igge Arena
Camp Igge vill gärna utveckla sin verksamhet och har visat intresse för att bygga en klättervägg. Den moderna och fina anläggningen med 14 meters takhöjd skulle passa utmärkt för en större repvägg.

Tränare
I november utbildades Andreas Damberg, Fredrik Lindgren, Erik Lindstedt, Anna Vildesten och Emilien Vildesten till barn och ungdomsledare.

Köpa Sverige högsta klättervägg?
Tyvärr fick vi avslag på vår ansökan om bidrag från Iggesunds sociala fond om att köpa Sveriges tidigare högsta klättervägg då vi enligt deras stadgar måste ha funnits i mer än ett år. Vi fyllde nyligen ett år i januari. Väggen är fortfarande till salu och vi planerar att göra samma ansökan i år igen. Eventuellt att vi delar väggen mellan Hukk, Delsbo IF och Camp Igge,

Sponsring och eldsjälar
Vi behöver folk som hjälper oss, så kontakta oss om du vill hjälpa till att driva på för att vi ska nå våra mål. Vi tar gärna emot sponsring eller förslag på sponsorer och hjälp med bidragsansökningar för att snabbare kunna komma igång med klättringen.

Klättervägg i Delsbo + uppdatering

Delsbo
Vi har varit och kikat på den 14 m höga klätterväggen i Delsbo och för samtal med Delsbo IF om att kunna nyttja väggen. Det finns behov av lite förbättringar av säkerheten och inköp av utrustning för att vi ska kunna bjuda in till klättring.  Men vi håller på i dagarna att söka bidrag från klätterförbundet och tar gärna emot sponsring för detta. Vi har blivit beviljade 15 000 kr från Hälsinglands sparbank till utrustning och vi behöver ytterligare ca 20 000kr för att köpa in fler grepp, skor, selar och rep etc. Vi söker också en byggnadsingenjör som skulle kunna hjälpa oss att beräkna hållfastheten på väggen och ankarpunkterna.

Instruktörer grönt kort
Andreas Damberg och Fredrik Lindgren kommer att utbilda sig till topprepsinstruktörer och beräknas vara färdiga i november.  Därefter kan vi hålla egna kurser i grönt kort. Det är en grundläggande utbildning för att själv lära sig säkra någon som klättrar på topprep. Grönt kort är en nationell utbildning vilket ger behörighet att säkra på alla klättergym och klubbar i Sverige varav det på många är ett krav. Utbildningen bekostas genom bidrag av SKF. Nästa helg 7-8/10 är det kurs till grönt och rött kort i Gävle och Andreas åker ner och är med som hjälpinstruktör. Det finns en plats kvar på den gröna utbildningen och tre på den röda.

Tränare
Vi har också fått bidrag av SKF och SISU för att utbilda 4 tränare och vi har för närvarande två platser lediga. Om du vill vara med och utveckla och organisera träningar främst för barn och ungdom får du gärna höra av dig. Det är en utbildning via SISUs plattformen om ledarskap och idrott och en klätterspecifik del via Klätterförbundet.  Plattformen är i Hudiksvall 11-12/11 och Klätterdelen prel 25-26/11 på Sundsvalls klätterklubb. Du behöver inte vara någon erfaren klättrare men du ska ha/ta grönt kort .

Köpa Sverige högsta klättervägg?
Vi håller också på att fila på en ansökan till Iggesunds sociala fond om att köpa Sveriges tidigare högsta klättervägg. Den var tidigare monterad hos Vertikal i Sundbyberg och finns just nu nedpackad i Bollnäs. De vill ha 595 000kr för 1500 kvm vägg med stomme och grepp. Det är under en tiondel av vad en ny sådan vägg skulle kosta och egentligen värdet bara av greppen. För den summan skulle vi annars få knappt 200 kvm om vi köper en helt ny. 1500 kvm är betydligt mer än vad vi behöver (hela väggen i Delsbo är ca 450 kvm) men vi tänker att vi då har möjlighet att förse flera orter med mindre väggar för att öka intresset för sporten och aktivera unga som äldre. Ägaren vill inte stycka av väggen utan säljer allt eller inget och vi tänker oss också att vi också kan sälja delar till andra klubbar.

Sponsring och eldsjälar
Vi behöver folk som hjälper oss, så kontakta oss om du vill hjälpa till att driva på för att vi ska nå våra mål. Vi tar gärna emot sponsring eller förslag på sponsorer för att snabbare kunna komma igång med klättringen. Vårat mål är att det ska vara möjligt att klättra inomhus innan årsskiftet.

Hudik cup och kurs i klippklättring


Nu på lördag 17/6 reser vi en 9m hög klättervägg utanför Glysis i samband med Hudik cup där alla är välkomna att testa att klättra. Mässan är öppen mellan kl 10-15.

Vi söker fler funktionärer som kan säkra. Har du grönt kort eller motsvarande kunskaper får du gärna assistera med säkring och/eller påklädning av selar. Hör gärna av er om ni kan vara med, även om det bara är en del av dagen.

Vi söker också sponsorer och bidragsgivare för att kunna bygga en egen mobil vägg och tips mottages tacksamt. Nästa event med mobila väggen är Lions familjedag 2/9 på Möljen i Hudiksvall och då vill vi gärna ha en egen vägg.


Genomförd kurs i  klippklättring
I helgen var 7 personer, varav 5 från HUKK på kurs i klippklättring som leddes av instruktörerna Martin Strömberg och Karin Trolin. Vi drillades i säkerhet med knopar, ankarbyggen, nedfirning och trad- och sportklättring. Det var mycket lärorikt och inspirerande och en god bas för våra blivande klätterledare som ska arrangera klättring utomhus för våra medlemmar.  Vi fick ekonomiskt bidrag till kursen från SISU Idrottsutbildarna. Karin som sommartid bor i Forsa driver Explore 61°N, ett företag som arrangerar äventyr och kurser inom friluftsliv, som t.ex. forspaddling, klättring och grottkrypningar.

Köp Stora boken om klättring
Stora boken om klättring (2a upplagan), är en instruktionsbok som går igen allt du behöver veta för att klippklättra. Både för nybörjare och mer avancerade klättrare. Vi har 15 böcker som vi säljer för medlemspriset 300 kr/st. Ord pris 350 kr. Stötta klubben och beställ din bok här.  

Mvh Andreas Damberg. Ordförande HUKK

Nyhetsbrev 2017-05-16

Arbetet i föreningen har tagit flera stora kliv framåt och vi fortskrider mot vårat mål att kunna erbjuda inomhusklättring till hösten 2017. Alldeles i dagarna blev föreningen godkänd som medlem i Svenska klätterförbundet, vilket ger både vår förening och den enskilde medlemmen flera fördelar. Vi har öppnat ett bankgiro och ett Swishkonto och blivit beviljade stöd från Hudiksvalls kommun för sommarlovsaktivitet för skolungdomar från 6-15 år.

Bli medlem
För att bli medlem och stötta föreningen betalar du in 300kr till bankgiro 650-0607 eller Swishar till 123 569 85 92. Ange ditt namn som avsändare. Förutom möjligheten att delta i klubbens aktiviteter och påverka klubbens inriktning och utveckling blir du som medlem försäkrad, får tidningen Bergsport 4 gånger per år och rabatt i flera sportaffärer. Betalar du innan 31/5 hinner du få nästa nummer i brevlådan inom kort. Du kan läsa mer på bergsport.se

Prova att klättra
Om du vill prova att klättra på en klättervägg så kommer vi att resa en mobil klättervägg under Blodomloppet 22/5, Hudik Cup 17/6 och Lions familjedag/Vattenfestivalen 2/9. Vi kommer också att arrangera klättring utomhus under sommaren där alla som vill får följa med. Dessa annonseras på hemsidan och facebook. Tipsa oss gärna om det är något event där ni vill att vi ska synas eller om ni eller något företag eller förening önskar hyra den mobila väggen med instruktör. (Läs mer på facebook)

Sommarlovsutflykt
Den 1/7 och 31/7 arrangerar vi resor till Sundsvalls klätterklubb kostnadsfritt för skolungdomar 6-15 år i Hudiksvalls Kommun. Vi klättrar bouldering inomhus, dvs. låg höjd över madrasser. Avresa med chartrad buss från Hudiksvalls resecentrum kl 10 och hemkomst kl 15. Lunch ingår. Anmälan på https://hukk.se/evenemang/. Kommunen kommer att göra ett separat utskick om kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

Kurser
10-11/6 håller Karin Trolin en grundutbildning i klippklättring (även kallat trad) dvs. klättring utomhus på naturliga (kilar, friends etc) såväl som fasta säkringar (borrbult etc). Vi planerar att skicka 4 av våra blivande instruktörer och det finns ev några lediga platser. Kursen är på grundnivå för nybörjare men det är en fördel om man har lite erfarenhet av utomhusklättring. Kursen kostar 2390kr per deltagare. Inom kort planerar vi att vidareutbilda några instruktörer till klätterledare som är en fördjupning för att planera och genomföra klubbutfärder till lokala klippor.
(Anmäl dig på https://hukk.se/events/grundkurs-klippklattring/)

Logga
Vi önskar förslag på en logga till föreningen. Rita gärna och skicka eller skriv ner ditt förslag till ordf@hukk.se eller publicera på facebook. Vi har en idé om en logga med lokal förankring till Hudiksvall eller Hälsingland och har bollat idéer om ett klättrande lodjur, hälsingebock, linblommor eller sjöbodar, men alla idéer är av intresse. Den bör vara rätt enkel och inte allt för detaljerad för att underlätta tryck.

Lokal
Vi fortsätter att söka efter en lokal där vi helst vill erbjuda både repvägg och bouldering. Vi har bland annat tittat på Aktivitesfabriken (Hiab), fd Bole och Håstaholmen. Helst skulle vi vilja ha en lokal med både ca 5 och 10+m takhöjd. I Aktivitesfabriken blev vi erbjuden en del i stora hallen bredvid paddeltennisen som vi i så fall var tvungna att dela med och möjligen störas av annan verksamhet. De har dock föreslagit att de kan såga upp golvet i entrén så vi har möjlighet till en ca 10m hög vägg i en egen del vilket gör det väldigt intressant. Det är fräscha nyrenoverade lokaler med omklädning och café och det skulle troligen gynna oss och de andra verksamheterna som Hudikgympan, Hudik gym och I Balans idrottscenter som engagerar många aktiva människor.

Samverkan
Vi har samverkat med flera av våra grannklubbar som varit mycket hjälpsamma med råd och tips. Vi deltog på Sundsvalls klätterklubbs utomhuspremiär vid Midskogsberget 22/4, där dem verkligen skapat ett fantastiskt område för klättring med en otrolig variation i leder med 82 sport, 12 trad och 92 boulder i olika svårighetsgrader, knappt en timme från Hudiksvall. Trots rejäl blåst denna dag var det vindstilla och varmt och skönt i vårsolen tack vare klippans södeläge. Vi kommer absolut göra fler besök dit. Vi har också varit till Bollnäs och Gästrike klätterklubb och samordnat utbildning för våra medlemmar i rött kort (säkring led inomhus) och inför Blodomloppet nästa vecka hyr vi Bollnäs mobila klättervägg. Vi har också gjort ett besök till Hedeklippan och inspekterat och börjat förbereda för sommarens klättring.

Besök på Håstaholmen

I fredags besökte vi Håstaholmen. Vi kikade på samma lokal som den tidigare klubben hade och lokalen bredvid. Det svåra för oss är att hitta en lokal med tillräcklig höjd för topprep. Denna har en takhöjd runt 7m (och hade gärna fått vara några meter till). Inom klättring är dock den gren som vuxit mest på senare tid bouldering (klippblock), vilket innebär klättring på lägre höjd utan rep och sele och istället med tjocka madrasser på golvet. Vi har diskuterat iom det svåra att hitta en hög lokal om vi ska satsa på bouldering till en början och  använda en mindre del topprep för utbildning. Här finns möjlighet till båda, vi får en egen lokal och kan själva bestämma våra öppettider och låta medlemmarna komma när dom vill, det finns omklädning och bastu. Vi har inte fått något förslag på hyra än och frågan är om vi klarar att driva två rum. 

Om du skulle välja, vilken skulle du prioritera först? Topprep eller bouldering?

https://m.facebook.com/groups/825799080839999?view=permalink&id=1295922087161027