Kallelse årsmöte

Hej alla medlemmar!

Klätterklubben kommer ha digitalt årsmöte den 23 mars kl 19:00.
Länk föranmälan

Årsberättelse och dagordning publiceras på hemsidan senaste en vecka innan mötet. Motioner skickas till sekreteraren senast 15/3.

Glöm inte betala in medlemsavgift om ni vill vara med och rösta eller om ni är kandidat till styrelsen. (Länk)

Med vänlig hälsning – Sekreterare Eskil Ceder