Sammanfattning för Årsmötet 2017

Hej!

Måndagen 20/3 hade vi klubbens första årsmöte där vi beslutade vilka som kommer sitta i styrelsen för kommande verksamhetsår och vilka som kommer sitta i på övriga poster i föreningen (Valberedning & revisorer).

Styrelsemedlemmar som valdes på 2017 årsmöte är:
Ordförande; Andreas Damberg
Ledamöter; Fredrik Lindgren, Kristian Jeppesen, Jonas Mäkinen och Per Vingå.

Vi i styrelsen kommer att ha ett möte framöver där vi kommer börja ta beslut och bestämma vad som kommer ske under kommande verksamhetsår. Så fort de  arbetet är klart kommer vi publicera en planering här på hemsidan.

Vid funderingar kontakta oss gärna. kontaktuppgifter finner ni här på hemsidan under fliken ”kontakt”.

Mvh Fredrik Lindgren

Inbjudan till Årsmöte 2017-03-20

Hej!

Vi i interimsstyrelsen har jobbat på med grunderna i föreningen och är nu redo att kalla till Hudiksvalls klätterklubbs första årsmöte och en informations- och idéträff för vårens och sommarens aktiviteter

Datum för mötet är måndagen 20/3-17 kl 18.00-20.00

Plats: Sjölins smide, Movägen 29, Hudiksvall

Förslag till dagordningen för årsmötet är:

 1.  Årsmötets öppnande:
 2.  Val av ordförande för mötet
 3.  Val av sekreterare för mötet
 4.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5.  Godkännande av dagordning.
 6.  Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
 7.  Fastställande av röstlängd
 8.  Inkomna motioner från medlemmar; propositioner från styrelse
 9.  Fastställande av budget samt beslut om kommande medlemsavgift.
 10. Val av styrelse och suppleanter:
  1. Val av ordförande på 1år
  2. Val av två styrelseledamöter på 2 år
  3. Val av två styrelseledamöter på 1 år
  4. Val av två suppleanter på 1 år
 11.  Val av en revisor samt ersättare på 1 år
 12.  Val av två valberedare på 1 år varav en som är ordförande.
 13.  Övriga frågor

Stadgarna kommer inom kort att bli upplagd på hemsidan, men vill ni ta del av dessa tidigare vänligen kontakta mig på: sekreterare@hukk.se

Mvh Fredrik Lindgren

 

Besök av Hudiksvalls tidning

Hej alla klättrare!

Idag så har vi i styrelsen träffat Hudiksvalls Tidning som ska göra ett reportage om nystartandet av Hudiksvalls klätterklubb. Vi fick för dagen låna klätterväggen hos Norrhälsinge Räddningstjänst (den är tyvärr inte öppen för allmänheten). Vi tog lite bilder och givetvis passade vi även på att klättra lite. Även HT’s reporter Bosse passade på att pröva lite, en blivande medlem kanske?

För mer info om vårat arbete så håll koll här på hemsidan, vi länkar även vidare till våran Facebook-grupp.

Mvh Styrelsen genom Fredrik