Kontakt/Styrelse 2019/20

Fredrik Lindgren
Ordförande, Ledare ungdomsgruppen, Accessansvarig
Frågor om aktiviteter och grupper. Kontakt med markägare.
070-360 33 64

KontaktformulärStäng


Andreas Damberg
Kassör, Topprepsinstruktör, Utbildningsansvarig
Frågor om medlemskap, utbildningar och betalning/ekonomi
070-351 56 12

KontaktformulärStäng


Erik Sjöström
Sekreterare

KontaktformulärStäng


Erik Larsson
Vice ordförande, ledamot

KontaktformulärStäng


Erik Lindstedt
Ledamot


Eskil Ceder
Suppelant


Anna Vildesten
Suppleant


Niklas Olsson
Ordförande valberedning
072-240 23 33

KontaktformulärStäng


Fredrik Lärka
Ledamot valberedning