Kontakt/Styrelse 2020

Andreas Damberg
Ordförande
Topprepsinstruktör, Utbildningsansvarig
070-351 56 12

KontaktformulärStäng


Erik Sjöström
Kassör
Frågor om medlemskap och betalning/ekonomi
070-3151866

KontaktformulärStäng


Erik Larsson
Vice ordförande, ledamot

KontaktformulärStäng


Eskil Ceder
Sekreterare

KontaktformulärStäng


Erik Lindstedt
Suppelant


Anna Vildesten
Suppleant


Niklas Olsson
Ordförande valberedning
072-240 23 33

KontaktformulärStäng


Fredrik Lärka
Ledamot valberedning