Kontakt

Andreas Damberg
Ordförande
Inomhusinstruktör, Utbildningsansvarig
070-351 56 12

KontaktformulärStäng


Erik Sjöström
Kassör
Frågor om medlemskap och betalning/ekonomi
070-3151866

KontaktformulärStäng


Erik Larsson
Vice ordförande, ledamot

KontaktformulärStäng


Eskil Ceder
Sekreterare

KontaktformulärStäng


Nathanael “Natte” Dahlström 
Ledamot, ansvarig barngrupperna
070-2206959

KontaktformulärStäng


Fredrik Lindgren
Ansvarig ungdomsgruppen
070-3603364

KontaktformulärStäng


Erik Lindstedt
Suppelant


Anna Vildesten
Suppleant


Niklas Olsson
Ordförande valberedning
072-240 23 33

KontaktformulärStäng


Fredrik Lärka
Ledamot valberedning