Kontakt/Styrelse

Andreas Damberg
Ordförande
070-351 56 12

Kontaktformulär

Stäng


Fredrik Lindgren
Sekreterare
070-360 33 64

Kontaktformulär

Stäng


Eskil Ceder
Kassör

Kontaktformulär

Stäng


Anna Vildesten
Ledamot


Erik Lindstedt
Ledamot


Erik Sjöström
Suppelant


Erik Larsson
Suppleant


Niklas Olsson
Ordförande valberedning
072-240 23 33

Kontaktformulär

Stäng


Fredrik Lärka
Ledamot valberedning