Nyhetsbrev

Vi är jätteglada att så många är intresserade och just nu har vi 40 anmälningar och 105 medlemmar i Facebookgruppen. Fantastiskt!

Vi kommer snart att kalla till ett bildandemöte där vi officiellt startar föreningen och därefter kan vi börja arbeta med att söka lokal, bidrag, sponsorer, lån, utbilda instruktörer etc. Då vi vill att så många som möjligt kommer på första mötet så vill vi gärna att ni röstar på Doodle om vilken dag som passar er bäst.
Preliminära datum är antingen 30/1, 31/1 eller 1/2. Rösta här: http://doodle.com/poll/m79btpwdv2qapvvk Rösta innan 12/1.
Mötet är öppet för alla så ni får gärna ta med en kompis. Vi vill dock gärna veta hur många som kommer så vi kan boka en lämplig lokal. Så skriv gärna in kompisen på Doodle också. Inför mötet kommer vi skicka vårat förslag på stadgar och en presentation av de personer vi föreslår till styrelsen.
Vi håller på att slipa det sista på stadgarna och Fredrik har pratat med några av er som angett att ni kan tänka er att hjälpa till med föreningsarbetet. Vi söker en till ordinarie ledamot och två suppleanter (ersättare) till styrelsen. Som ordinarie deltar man på styrelsemöten några gånger per år och leder föreningens arbete enligt stadgarna och medlemmarnas önskemål. Första året kommer att innebära fler möten och beslut än ett vanligt år så vi vill gärna att ni är engagerade och har tid att driva arbetet framåt. Som suppleant är du reserv och det är inte obligatoriskt men önskvärt att närvara på styrelsemöten. Du är ersättare om någon ordinarie är frånvarande och går in istället för denne om han eller hon skulle bli frånvarande under en längre tid eller behöva sluta sitt uppdrag i förtid. Det utgår ingen ekonomisk ersättning när man arbetar i styrelsen men det är en fin merit att vara förtroendevald och det finns möjlighet till utbildningar. Även om man inte vill sitta i styrelsen är man varmt välkommen att hjälpa till med arbetet ändå.
 
Du som är intresserad av att arbeta i styrelsen är välkommen till nästa styrelsemöte 12/1 och anmäler er till Fredrik på Fredrik.lindgren92@bredband.net eller 0703603364.

Mvh Andreas Damberg

Detta är en kopia på nyhetsbrevet som skickades till alla som skickat in intresseanmälan. Vill du också ha nyhetsbrev så anmäl dig här