Inbjudan till Årsmöte 2017-03-20

Hej!

Vi i interimsstyrelsen har jobbat på med grunderna i föreningen och är nu redo att kalla till Hudiksvalls klätterklubbs första årsmöte och en informations- och idéträff för vårens och sommarens aktiviteter

Datum för mötet är måndagen 20/3-17 kl 18.00-20.00

Plats: Sjölins smide, Movägen 29, Hudiksvall

Förslag till dagordningen för årsmötet är:

 1.  Årsmötets öppnande:
 2.  Val av ordförande för mötet
 3.  Val av sekreterare för mötet
 4.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5.  Godkännande av dagordning.
 6.  Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
 7.  Fastställande av röstlängd
 8.  Inkomna motioner från medlemmar; propositioner från styrelse
 9.  Fastställande av budget samt beslut om kommande medlemsavgift.
 10. Val av styrelse och suppleanter:
  1. Val av ordförande på 1år
  2. Val av två styrelseledamöter på 2 år
  3. Val av två styrelseledamöter på 1 år
  4. Val av två suppleanter på 1 år
 11.  Val av en revisor samt ersättare på 1 år
 12.  Val av två valberedare på 1 år varav en som är ordförande.
 13.  Övriga frågor

Stadgarna kommer inom kort att bli upplagd på hemsidan, men vill ni ta del av dessa tidigare vänligen kontakta mig på: sekreterare@hukk.se

Mvh Fredrik Lindgren