Ny medlemsavgift, klättring och rapport från årsmötet

Ny medlemsavgift 150 kr
På årsmötet beslutades om en ny medlemsavgift om 150 kr för alla, barn som vuxna. Det är viktigt att vi ökar vårat medlemsantal så vi har möjlighet att söka bidrag. Bli medlem/förnya medlemskap.

Klättring
Vi kommer bjuda in till klättring i Räddningstjänstens idrottshall efter påsklovet. Preliminärt prova-på på onsdagar kl 18-20 och barngrupper på lördagar kl 10-11 och kl 11-12. Medlemsklättring för vuxna på söndagar kl 10-12. Mer information kommer.

Funktionärer
För att hålla öppet behöver vi också hjälp med funktionärer. Anmäl ditt intresse


Topprepskurs
Nästa kurs är 7-8/4. Pris:  Medlem 700 kr, ej medlem 800 kr. Kurs+medlemskap 850kr (100 kr rabatt). Bara 4 platser kvar. Se kalender för att boka.

Vårens utomhuskurser
Till våren och sommaren planerar vi att köra fyra utomhuskurser i klippklättring – sportklätterkursgrundkurs klippa, fortsättningskurs klippa och klätterledare. Det kan även bli räddning 1 och första hjälpen för klättrare om intresse finns. Läs mer om kurserna. Anmäl ditt intresse

Stöd oss via Gräsroten 
Får dig som är kund hos Svenska spel.

Årsmötet
Protokoll från årsmötet läggs upp under dokument när det har justerats

Årets styrelse
Ordförande – Andreas Damberg
Sekreterare  – Fredrik Lindgren
Ledamöter – Eskil Ceder, Anna Vildesten och Erik Lindstedt
Suppleanter – Erik Sjöström, Erik Larsson
Valberedning – Niklas Olsson, Fredrik Lärka
Revison – Lars Lindgren, Iréne Dahlberg

Logga
Beslut om klubbens logga sköts fram då vi fått för få bidrag. Skicka gärna in fler bidrag så får ni medlemmar sedan rösta