Ny Styrelse & vad händer i framtiden?

Hej!
I Lördags förmiddag hade föreningen sin allra första extrastämma som vi sedan följde upp med klättring på våran egna klättervägg på Räddningstjänsten.
På stämman beslutade vi hur föreningens styrelse skulle se ut resterande del av verksamhetsåret,resultatet blev följande:
Ordförande: Fredrik Lindgren
Kassör: Andreas Damberg
Sekreterare: Erik Sjöström
Ledamöter: Erik Lindstedt & Erik Larsson

Framtiden är något vi i styrelsen har funderat mycket på och många idéer är i rullning och förhoppningsvis kan vi genomföra dem innan nyår.
Ett av de projekt vi jobbar med är våran klättervägg på Räddningstjänsten.
Några av de planer vi har är att bygga ett överhäng på ena delen av väggen, montera dit två stycken repblock för att underlätta bemanningen vid grupper, bygga in bultar för led-klättring & investera i nya grepp för att kunna bygga fler leder.

Några av de långsiktiga mål vi har är att hitta en ny lokal där vi är själva och vi kan bestämma själv när vi har grupper, evenemang med mera.
Ett annat projekt vi funderar på att göra är en tävling under sommartid där man klättrar utan säkring ovanför vatten, även kallat för ”Deep water soloing” eller DWS. Ett projekt som kräver mycket planering och många huvuden och händer för att kunna genomföras.

Är du intresserad av att hjälpa oss i styrelsen att föra föreningen framåt så mottager vi eran hjälp med öppna famnar. Har du övriga idéer som du tycker föreningen ska genomföra, prata antigen med någon ledare eller så skickar du ett mail eller sms till någon av oss i styrelsen.
Uppgifter hittar du på www.hukk.se/kontakt

Med vänliga hälsningar
Hudiksvalls Klätterklubbs Styrelse