Statusrapport och ny styrelse

Vårens aktiviteter
Vi har fått information från kommunen att motionshallen troligen kommer att vara stängd resten av terminen och vi således tyvärr inte kommer att kunna klättra inomhus så vi ändrar vårens planering. Vuxengruppen och ev ungdomsgruppen klättrar utomhus när vädret tillåter och barngruppen erbjuds en resa till Sundsvalls klätterklubb den 19/4 och avslutar terminen utomhus den 24/5 (preliminära datum). Om man inte kan eller vill följa med på dessa aktiviteter kan man få halva terminsavgiften, 200kr, återbetald eller välja att donera den till klubben.

Vi kommer också att försöka bjuda in medlemmar till klättring utomhus där vi sätter upp topprep, men ni får själva para ihop er med en kamrat som kan säkra. Ni kan gärna ta med er vänner också som vill prova på. Här styr dock vädret så dagarna kan variera. Information läggs ut på vår facebook.

Årsmötet
Vid årsmötet valdes följande personer till styrelsen:
Ny ordförande – Andreas Damberg
Nya ledamöter – Eskil Ceder och Nathanael Dahlström
Suppleanter – Erik Lindstedt och Anna Vildesten
Valberedning – Niklas Olsson och Fredrik Lärka
Erik Sjöström och Erik Larsson valdes till ledmöter förra året och sitter kvar ett år till

Årsmötet hade inga propositioner eller motioner. Då det var få medlemmar på mötet beslutade vi att lägga omröstningen av ny logga på internet så alla kan vara med och rösta. Protokoll läggs upp när det justerats.

Efter konstituerande möte valdes styrelsens sammansättning till:
Kassör – Erik Sjöström
Sekreterare – Eskil Ceder
Accessansvarig: Karin Trolin
Utbildningsansvarig: Andreas Damberg
Väggansvarig: Fredrik Lindgren

Lokal
Vi fortsätter att arbeta på projektet att bygga en egen hall där vi haft som mål att påbörja bygget under 2020. Eftersom vi ännu inte vet hur corona kommer att påverka samhället kan hända att det skjuts på framtiden.

Utbildning
Då utomhussäsongen startar tidigt i år kan vi redan nu ta emot intresseanmälningar för er som vill gå kurs i utomhusklättring. Hukks egna klippklätterinstruktör Karin Trolin kommer att erbjuda kurser under våren och sommaren.

Klippa grund – lär dig sätta topprep, bygga ankare från träd och bult och fira så du kan klättra och säkra med topprep utomhus på egen hand. Det är en fördel om man redan har grönt kort och erfarenhet från topprepssäkring men det är inget krav. Man kan ta grönt kort under kursen.

Sportklätterkurs – ledklättring utomhus – ta med dig repet nedifrån och haka fast karbiner i fasta bultar på vägen upp. Säkra och klättra, bygga ankare på bult och fira utomhus. Det är en fördel om man redan har rött kort och erfarenhet från ledklättring, men det är inget krav. Man kan ta rött kort under kursen.

Intresseanmälan via Aktiviteter på hemsidan