Inställd verksamhet

Kommunen har beslutat att stoppa all uthyrning av motionshallen vid Räddningstjänsten. Det betyder att vi för tillfället inte kan boka hallen och bedriva någon verksamhet. Vi vet inte hur länge det kommer att vara stängt.
Styrelsen arbetar vidare på projektet att skaffa en egen lokal.