Påminnelse årsmöte

Hej alla medlemmar!

Klätterklubben kommer ha digitalt årsmöte den 23 mars kl 19:00.
Länk föranmälan

Årsberättelse och dagordning går att hitta här

Glöm inte betala in medlemsavgift om ni vill vara med och rösta eller om ni är kandidat till styrelsen. (Länk)

Önskar förslag på en ledamot och fler suppleanter. Kontakta Niklas i valberedningen 072-240 23 33

Med vänlig hälsning – Ordförande Andreas Damberg