Nyheter

Höstens klättring

Vi har nu fått besked att vi får fortsätta använda klätterväggen vid Räddningstjänsten. Vi önskar dock er hjälp för att bestämma vilka tider som vi ska hålla öppet.

Vilka tider önskar du klättra? Rösta här

Vi för också dialog om att få utöka den befintliga klätterväggen så fler kan klättra samtidigt.

Klättring utomhus

Från och med nu så fokuserar vi vår verksamhet på aktiviteter utomhus och kommer inte ha någon mer klättring inomhus. Vi planerar att bjuda in till prova på utomhus varje söndag fm. Håll utkik på facebook och på hemsidan.
Sommarlovsklättring för skolungdomar
7/7 10-14 topprepsklättring utomhus
Vi klättrar enkla leder och är säkrade med rep och sele. Vi bjuder på grillad korv och festis.
28/7 10-14  bouldering utomhus
Vi klättrar på låga klippblock med madrasser under oss. Vi bjuder på grillad korv och festis.
Plats meddelas senare men nära Hudiksvall.
Gratis för skolungdomar i Hudiksvalls kommun 6-15 år. Plats meddelas men nära Hudiksvall

Klättring

Ikväll prova-på för  15+ kl 18-20.  (varje onsdag)
Barnklättring 7-14 år Lördagar kl 10-11 och 11-12
Medlemsklättring 15+ söndagar 10-12
Boka på https://hukk.se/kalender/ 

Lämna gärna förslag på när ni vill klättra eller om ni önskar byta dagar/grupper. Vi vill ha öppet när ni kan klättra. Ledig tid i hallen är tisdagar 18-19, fredagar 16:30-18:30 och lördagar och söndagar

Toppresinstruktörer
Andreas och Fredrik är nu auktoriserade toppresinstruktörer. Anmäl ert intresse till topprepskurs. När vi får ihop 4 personer kör vi kurs.

Funktionärer
Önskar att ni som är funktionärer fyller i när ni kan på Doodle

Prova på, medlemsklättring och topprepskurs

Klättring

Nu har vi äntligen kommit igång och öppnat bokningen för prova på och barn-/ungdoms- och vuxenklättring för medlemmar.

Med start efter påsklovet 2018-04-11
Onsdagar, prova på från 15 år, kl 18-19, 19-20
Lördagar, barngrupper, kl 10-11 och 11-12
Söndagar, vuxna och från 15 år, kl 10-12
Medlemskap + första gången gratis 150 kr
Medlemmar 40 kr
Ej medlem 80 kr

Se kalendern för att boka.

Ni som har grönt kort och kan var funktionär anmäl er via Doodle

Boka hallen själv

Du som är medlem och har grönt kort kan nu boka väggen själv med dina vänner eller din familj.  Ansök om att få boka här.

Nästa topprepskurs

Nästa kurs är 7-8/4.
Grupp 1 fullbokad
Grupp 2 endast 4 platser kvar.
Pris: Medlem 700 kr, ej medlem 800 kr.
Kurs+medlemskap 850kr (100 kr rabatt).

https://hukk.se/evenemang/topprepskurs-gront-kort/

Kurser utomhus

Klippklätterkurs, grund och fortsättning
Sportklätterkurs
Räddning 1 och 2

Anmäl intresse för sommaren kurser
Läs mer om kurserna

Ny medlemsavgift, klättring och rapport från årsmötet

Ny medlemsavgift 150 kr
På årsmötet beslutades om en ny medlemsavgift om 150 kr för alla, barn som vuxna. Det är viktigt att vi ökar vårat medlemsantal så vi har möjlighet att söka bidrag. Bli medlem/förnya medlemskap.

Klättring
Vi kommer bjuda in till klättring i Räddningstjänstens idrottshall efter påsklovet. Preliminärt prova-på på onsdagar kl 18-20 och barngrupper på lördagar kl 10-11 och kl 11-12. Medlemsklättring för vuxna på söndagar kl 10-12. Mer information kommer.

Funktionärer
För att hålla öppet behöver vi också hjälp med funktionärer. Anmäl ditt intresse


Topprepskurs
Nästa kurs är 7-8/4. Pris:  Medlem 700 kr, ej medlem 800 kr. Kurs+medlemskap 850kr (100 kr rabatt). Bara 4 platser kvar. Se kalender för att boka.

Vårens utomhuskurser
Till våren och sommaren planerar vi att köra fyra utomhuskurser i klippklättring – sportklätterkursgrundkurs klippa, fortsättningskurs klippa och klätterledare. Det kan även bli räddning 1 och första hjälpen för klättrare om intresse finns. Läs mer om kurserna. Anmäl ditt intresse

Stöd oss via Gräsroten 
Får dig som är kund hos Svenska spel.

Årsmötet
Protokoll från årsmötet läggs upp under dokument när det har justerats

Årets styrelse
Ordförande – Andreas Damberg
Sekreterare  – Fredrik Lindgren
Ledamöter – Eskil Ceder, Anna Vildesten och Erik Lindstedt
Suppleanter – Erik Sjöström, Erik Larsson
Valberedning – Niklas Olsson, Fredrik Lärka
Revison – Lars Lindgren, Iréne Dahlberg

Logga
Beslut om klubbens logga sköts fram då vi fått för få bidrag. Skicka gärna in fler bidrag så får ni medlemmar sedan rösta

Info årsmöte, kurser och klättra själv

Klättring
Prova-på på sportlovet blev en succé och vi hade 150 barn och ungdomar (samt några föräldrar) som kom och klättrade. Vi kommer snart att bjuda in till klättring för både barn och vuxna på väggen vid Räddningstjänsten. De som är medlemmar och har grönt kort kommer också få möjlighet att boka väggen själva när hallen är ledig. Nästa topprepskurs är helgen 7-8/4, max 8 deltagare. Se kalendern för att boka. Vi kommer även senare arrangera grund- och fortsättningskurs i klippklättring och klätterledare utomhus. Läs mer om utbildningar.

Funktionärer
Vi söker funktionärer så vi kan planera för prova-på och barn- och ungdomsklättring. Anmäl ert intresse.

Betala medlemsavgift för 2018
Vi påminner er som inte betalat er medlemsavgift att göra det snarast. Klätterförbundet meddelade precis att de i dagsläget inte kommer att bevilja oss några av våra sökta bidrag då vi just nu inte har tillräckligt med betalande medlemmar. Vi fick några veckor på oss att öka medlemsantalet så skulle de pröva vår bidragsansökan igen. Avgiften är f.n 300 kr. Avgiften kan komma att justeras under årsmötet med en lägre avgift för barn och/eller familj. Det är ni som är medlemmar som bestämmer denna. Bli medlem.

Vinn ett årskort – rita vår logga
Tävling! Rita vår nya logga och vinn ett årskort på klätterväggen! Vi ska välja en logga på årsmötet och söker bidrag. Vinnare belönas med ett årskort. Skicka in via https://hukk.se/logga/

Årsmöte 24/3 kl 18:00
Den 27/3 kl 18 är ni varm välkomna till årsmöte (preliminärt) i matsalen vid Sjölins Smide. Vi kommer att presentera en sammanfattning av 2017, planera 2018 och rösta om ändrad medlemsavgift för barn och/eller familj och välja vilka som ska arbeta för föreningen i styrelsen, valberedning och som revisor under 2018/2019. Tänk på att det är ni som medlemmar som bestämmer vad styrelsen ska arbeta för/mot. Du som blir medlem och betalar innan årsmötet har rösträtt. Övriga är välkomna för att lyssna och diskutera. 

Valberedningen lämnar följande nominering:
Ordförande: Andreas Damberg
Sekreterare: Fredrik Lindgren (redan vald på två år)
Ledamöter: Eskil Ceder, Erik Lindstedt, Anna Vildesten
Suppleant: Erik Sjöström
Suppleant: Vakant
Valberedning: Niklas Olsson
Valberedning: Fredrik Lärka
Revisor: Vakant
Revisorssuppleant: Vakant

Det är fritt att nominera sig själv eller andra till alla poster. Som suppleant är man ersättare till ordinarie ledamöter, men man behöver inte delta på möten (även om det är önskvärt). Årsmötet röstar och bestämmer vilka som ska ingå i styrelsen. Kontakta Niklas Olsson i valberedningen, 072-2402333. Även om man inte vill eller kan sitta i styrelsen är man varmt välkommen att hjälpa till.

Länk: Verksamhetsberättelse 2017

Årsmöte 27/3-17

Kallelse till årsmöte  27/3-18 kl 18:00
Föreningens första år har precis passerat förbi och det är dags för årsmöte igen. Tänk på att det är ni medlemmar som beslutar vad styrelsen ska arbeta med. Vi kommer att presentera vad vi gjort under 2017 och vår vision för 2018. Vi kommer att rösta om ny medlemsavgift för barn/familj och vilka som ska arbeta för föreningen i styrelsen, valberedning och som revisor inför 2018/2019. En verksamhetsberättelse kommer publiceras här på hemsidan en vecka innan årsmötet, i den kan ni läsa vad vi genomfört under verksamhetsåret 2017/2018 och ev motioner. Plats är ej bestämt men kommer publiceras här på hemsidan så fort vi vet, det kommer även komma en påminnelse veckan innan årsmötet. 

Vinn ett årskort! Skapa vår logga
Vi vill gärna ha förslag på logga som vi kan besluta om på årsmötet. Skicka förslag till sekreterare@hukk.se. Vinnande förslag belönas med ett årskort.

Vill du vara med och utveckla föreningen?
Är du intresserad av eller har tips på någon som skulle vilja hjälpa till att styra föreningen mot våra mål? Hör av dig till vår valberedning! Vi söker 3 ordinarie ledmöter, varav en kassör, två suppleanter och två valberedare.

Fredrik Lindgren är vald som sekreterare och sitter ett år till och Andreas Damberg fortsätter gärna som ordförande,  men vi behöver fler till styrelsen. Vi söker:
1 kassör – Sköta föreningens ekonomi med bokföring, ut/inbetalningar och medlemsregister.
2 ledamöter – Delta på styrelsemöten och ta gemensamma beslut i styrelsen.
2 suppleanter – ersättare till ord ledmöter, önskvärt men behöver ej närvara på styrelsemöten. Har ej rösträtt i styrelsen.
2 valberedare – följer föreningens arbete och nominerar nya förtroendevalda inför årsmötet

Den 7/3 kl 18-21 håller Sisu en kurs i föreningslära i Hudiksvall. Om vi är snabba kanske ni kan vara med trots att anmälningsdatumet har passerat. Helt konstnadsfritt

Även om man inte sitter i styrelsen har man stora möjligheter att hjälpa till. Vi delegerar gärna uppgifter eller enstaka projekt till andra medlemmar.

Om du har någon fundering så hör av dig till: sekreterare@hukk.se

Mvh Fredrik

Sportlovsklättring

På sportlovet håller vi öppet för klättring i idrottshallen vid Räddningstjänsten i Hudiksvall. Kostnadsfri prova-på för skolungdomar (6-15 år) i Hudiksvalls kommun. (Drop-in för övriga vid plats)

Du får låna all utrustning du behöver. Vi varvar klättring med aktivitet och lek efter ålder. Kom i kläder som är lätta att röra sig i och ta gärna med en varm tröja och tofflor/inneskor/sockar då det är lite svalt i hallen.

Förboka helst då antalet platser är begränsade. Drop-in om möjligt. Även fritids är välkomna (ring för bokning).

Boka här 

Klättring och prova-på
Efter sportlovet planerar vi regelbundna öppettider. Troligen onsdagkvällar och lördag och/eller söndag. Ttroligen barngrupper på helgen följ av öppet för alla.

Topprepskurs
De två topprepskurserna 3-4/3 är fullbokade, men vi kommer bjuda in till fler.