Utbildning

Det finns flera möjligheter att börja och lära sig klättra. Det bästa sättet är att gå en kurs, inomhus eller utomhus. Då får du lära dig klättring och säkerhet från grunden.

Inomhus: Topprepskurs/grönt kort
Kursens målsättning är att du ska kunna topprepsklättra och säkra självständigt på en inomhusvägg. Fokus ligger på att säkra och du kommer att lära dig om vanligt förekommande utrustning och om vilka risker som finns vid en inomhusvägg samt hur du undviker skador  och olyckor vid topprepsklättring. Du får också lära dig en del om uppvärmning och grundläggande klätterteknik. Denna kurs är även en bra grund för dig som senare vill klättra och säkra utomhus då säkringsmomentet är likadant. På Bergport finns en 15 minuters film om topprepsklättringens grunder.  Se sidan aktiviteter för nästa kurs eller för att göra en intresseanmälan. Brukar vanligen vara 2-3 timmar fördelar på två tillfällen.

Inomhus: Ledkurs/rött kort
Fortsättningskurs för dig som har grönt kort. Du lär dig att klättra på bultade leder och tar med dig repet nedifrån och fäster det efterhand med karbiner i färdiga bultar. En mer utmanande klättring som gör att du kan klättra mer avancerade överhäng. Du lär dig också att säkra en person som ledklättrar. Även bra om man vill gå vidare till sportklättring, dvs ledklättring utomhus. Brukat vanligen vara 3-5 timmar fördelad på två tillfällen. Förkrav är grönt kort eller motsvarande kunskaper. Se sidan aktiviteter för nästa kurs eller för att göra en intresseanmälan.

Utomhus: Klippa grund (grundkurs i klippklättring)
Ett första steg för dig som vill komma igång och klättra med topprep utomhus. En kurs där vi fokuserar på säkring, ankarbyggen från träd och bult och firning så ni kan klättra och säkra själv med topprep. Kan även ge grönt kort även om det är bra om man har det sedan innan då säkringsmomentet är likadant. Brukar vanligen vara 2 dagar om ca 6 timmar vardera men kan anpassas efter tidigare erfarenhet och behov.

Utomhus: Sportklätterkurs
Sportklätterkursen väljer du om snabbt komma igång med klättring på bultade leder utomhus. Du får lära dig ledsäkring och ledklättring på bultade leder, hur man bygger toprep- och firningsankare från naturliga säkringar och bultar, egen firning och säkerhet på klippan. Sportklätterkursen genomförs oftast under två heldagar. Kan även ge rött kort, även om det är bra om man har det innan då säkringsmomentet är likadant. Brukar vanligen vara 2 dagar om ca 6 timmar vardera men kan anpassas efter tidigare erfarenhet och behov.

Utomhus: Fortsättningskurs i klippklättring
Fortsättning för dig som har gått klippa grund eller har motsvarade kunskaper.  Målet är att du efter kursen ska kunna leda på egna säkringar, och förstå hur multipitch-klättring går till. Kursen syftar till att ge dig sådana kunskaper att du kan topprepsklättra privat med klättrare på nybörjarnivå. Ingå som försteman i ett replag som bedriver klättring upp till halva repets längd tillsammans med replagskamrat på samma kunskapsnivå. Ingå som andreman i ett replag som bedriver klättring i flera replängder tillsammans med mer erfaren replagskamrat. Behärska flera olika säkringsmetoder av förste- och andreman samt olika firningsmetoder. Brukar vanligen vara 2 dagar om ca 6 timmar vardera men kan anpassas efter tidigare erfarenhet och behov.

Träna klättring
I kurserna som nämns ovan är det största fokuset lagt på säkerheten, för att du ska kunna klättra säkert och för att du ska behärska tekniker för att säkra andra. För att utveckla din egen klättring så kan du delta i en träningsgrupp i någon klubb. Tränarutbildningen i Sverige är ett arbete under utveckling och det blir stadigt fler utbildade tränare runt om i landet. I en träningsgrupp (eller med en privat tränare) ligger fokus på den klättertekniska färdigheten. Hör med din klubb eller klättergym vilka möjligheter som finns där du bor.

Exempel på fortsättningskurser
Klätterledare – ansvarig för att arrangera klubbklättring utomhus
Räddning 1 och 2 – kamraträddning, firning
Första hjälpen, inriktning klätterskador
Aid – klättring med hjälpmedel
Isklättring – grund och fortsättning
Mix – klättring med blandade tekniker

Läs mer om olika typer av klättring (HUKK).
Läs mer om utbildningar på Klätterförbundet
Normerna finns på klatterforbundet.se/utbildning/normer

Hudiksvalls klätterklubb har två instruktörer:
Andreas Damberg, Inomhusinstruktör
Karin Trolin, klippklätterinstruktör. explore61n.se