Typer av klättring

Topprep
klättring med säkringsrepet fäst högt upp i ett toppankare. Inom- eller utomhus.

Ledklättring

klättring där säkring sker med rep som tas med av klättraren nedifrån och hakas fast med karbiner i färdiga bultar efterhand.

Sportklättring
ledklättring utomhus på förbultade leder.

Traditionell klättring (trad)
klättring på naturella klippor där försteklättraren placerar egna säkringar som ex kammar och kilar och andreklättraren vanligen följer efter och plockar bort utrustningen.

Bouldering
från engelskans boulder = klippblock. Kklättra svåra klippartier nära marken utan rep och istället med en ”crash pad” (landningsmadrass). Finns även som inomhusklättring. Kortare leder men ofta svårare problem/crux

Friklättring
klättring med säkerhet där hjälpmedlen endast används som säkerhet vid fall.

Aid
klättring där man använder utrustning för att ta sig upp för klippor som inte kan friklättras

Is 
Aidklättring med ex yxor och stegjärn på frusna vattenfall

Frisolo
klättring utan säkerhet. Rekommenderas inte.

Led
En ”bana” eller ”sträcka” längs en klippa som man försöker följa der det ofta kommer problem/crux. Ofta markerad med en svårighetsgrad. Inomhus ett visst antal bestämda grepp, ofta i samma färg som gör att leden får en viss svårighetsgrad.

Problem/crux
Ett svårt moment på en led  som måste lösas för att man ska ta sig vidare. Ofta kan det behövas flera försök och övning för att kunna passera, beroende på svårighetsgrad.